Novinky
 PRAHNA hyaluron krém 50 ml
164,46 Kč bez DPH 199,- Kč s DPH

Ochrana osobních údajů

Úvod Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost SOLEE s.r.o., provozovatel stránky Allstores.cz IČO: 46433848, se sídlem Dulovo náměstí 5, 82108 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Vložka číslo: 77381 / B a jsme správcem vašich osobních údajů.


Jaké osobní údaje zpracováváme


Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jde především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopie obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Při objednání zboží nebo služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu spleneniu uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.

Následně pak co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva se žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží.

Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku nebo nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

Vyplněním nepovinných údajů ve svém uživatelském profilu nám sdělíte i vaše jiné osobní údaje, jako jsou např. často používané doručovací adresy.

V případě, že vaše osobní údaje budou prodány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje prodáváme. Také pokud někdo prodá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom stejně předem informovat.


Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a který zboží je vám zobrazen. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikacích, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.

Automaticky zpracováváme i cookies.

 
Kamerové systémy na našich provozech

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozech.

Naše kamenné provozu jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozech máme jako z důvodu prevence, tak i z důvodu objasňování možné nezákonné činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my. Záznam uchováváme po dobu maximálně 14 dní na SD kartu která se následně přepisuje novým záznamem.

 
Důvod shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

  •     Nákup zboží a služeb: v první řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoli problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
  •     Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem / problémům, musíme k jeho zodpovězení / vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. Dopravci zboží).
  •     Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řadu užitečných funkcí (např. Pokud uvedete své tel. Číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
  •     Marketingová činnost: E-mail marketing: e-mailové obchodní oznámení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. Máte několik účtů pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), není možné z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních zpráv pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je na odhlášení se z odběru obchodních zpráv pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře
  •     Zákaznické hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží nebo služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
  •     Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme na uplatnění našich práv a právních nároků (např. V případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.


 
Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohly uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme na to, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

 
souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si (a) upravíte nastavení svého uživatelského profilu.

 
Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. neodevzdali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebyl zboží uhrazen předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu odevzdáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a pak osobní údaje neprodleně smazat.

 
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V první řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních zpráv, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 14 dní. Když však v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy orgánu (policie, soud apod.) Odevzdat. V takovém případě nejsou záznamy po 14-dnech mazány, ale z důkazních důvodů jejich uchováváme do pravomocného skončení věci.


Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme vhodná opatření jako technického, tak organizačního rázu.

V Alzey nám velmi záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi zařízením a našimi webovými servery je šifrována.

Snažíme se používat takové bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizovány.

 
Vaše práva

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést nebo stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům , právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek i právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být "zapomenut"). Své osobní údaje si můžete sami spravovat ve vašem profilu na Allstore.sk. Můžete od nás leckdy požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů.

 

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (vymazání se však nedotkne dat na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. Faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obranu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. když za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že hlavní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány v naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto se tato data nedají z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, přes kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

    Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
    Odvolal / a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
    Vznesl / a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posuzování námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
    Osobní údaje jsou zpracovány nezákonně
    Povinnost vymazání stanoví zvláštní právní předpis
    Jde os. údaje dětí mladších 16 let

vznesení námitky

Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete namítat proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů.


omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obranu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl / a námitky podle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat jen s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).


podání stížnosti

Pokud máte za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

Copyright 2019 - 2024 © allstore